TERMENI SI CONDITII

Termeni Si Conditii

ÎNTREGUL ACORD

Dacă aveți nevoie de o livrare completa a comenzilor, vă rugăm să introduceți un X în câmpul de livrare complet pe ecranul de inregistrare transport pentru client. Indicatorul este copiat în antetul comenzii, pe care îl puteți utiliza, de asemenea, în acest scop.

TERMENI DE CONTROL

Cumpărătorul acceptă în mod expres că factura Vanzatorului și acești Termeni și condiții de vânzare reprezintă acordul complet al părților cu privire la vânzarea produsului (e) enumerate pe factură și ca nu conține termeni sau condiții diferite sau suplimentare, în scopul de cumpărare sau în orice alte comunicări anterioare sau ulterioare, în orice alt mod pentru a  adăuga, modifica sau altfel modificarea acestor Termeni și Condiții de vânzare sunt obligatorii pentru Vânzător.

COMENZI ACCEPTATE

Vanzatorul poate accepta oferta cumpărătorului de a cumpăra și sunt obligați să furnizeze bunurile care se aplică în conformitate cu acești termeni și condiții, fie prin trimiterea unei copii de confirmare a comenzii, sau transmiterea electronică acceptabilă, livrarea de mărfuri către cumparator sau prin orice altă declarație , acte sau comportamente care nu constituie o acceptare în conformitate cu legislația în vigoare.

PRETURI

Cu excepția cazului în care se indică altfel pe factura, toate prețurile sunt cotate pe o bazăRON. Cumpărătorul este responsabil pentru orice taxe sau guvernamentale impuse vânzarea sau transferul produsului. Cumpărătorul nu va avea nici un drept de a compensa sumele datorate conform prezentei cu orice sume care pot deveni plătibile Vânzător sub orice altacord.

LIVRARE

Cu excepția cazului convenit altfel, în scris, semnat de managerul  de vânzari, toate datele de livrare sunt estimări Vânzătorul depune toate eforturile rezonabile pentru a livra toate produsele în termenul specificat; cu toate acestea, în nici un caz nu va fi răspunzător pentruorice cheltuieli, pierderi sau daune suferite de orice cumpărător, ca urmare a neîndeplinirii de către Vânzător a livra produse de la data specificată Vânzător.

TRANSPORT SI RISC DE PIERDERI

Metoda și calea de expediere sunt la discreția vânzătorului excepția cazului în carecumpărător în timp util livrările de instrucțiuni explicite în alt mod. Denumirea la Produsultrece la cumpărător, atunci când produsul este livrat către purtătorul selectat, chiar dacăVanzatorul a făcut o ofertă neconformist. Cumpărător încearcă să revoce acceptareaProdusului, sau cumpărător repudiază acest document după ce produsele au fost identificatela prezentul regulament.

ANULARE SI MODIFICARE

Orice comandă plasată și acceptata de către Vânzător poate fi anulata de către cumpărătornumai după aprobarea vânzătorului în scris și semnat de către un manager de vânzări și în condiții care despăgubi Vânzătorul împotriva oricărei pierderi. Vanzatorul nu va acceptaanularea comenzilor odată ce un produs a fost livrat la un operator de transport, fără a percepe o taxă de anulare a douăzeci și cinci de procente (25%) din valoarea pentru arecupera costurile de recuperare suportate. Vanzatorul nu va accepta anulări de comenzi speciale non-standard, non-preț listă de produse. Vanzatorul poate anula toate sau orice parte a acestui ordin și a întrerupe performanțele sale mai jos, fără responsabilitate față deCumpărător în cazul in care Cumpărătorul încalcă în mod semnificativ acest contract, devine insolvabil, este supus protecției falimentului, sau face obiectul unei administrare judiciară,lichidare, dizolvarea sau procedură similară.

TAXE

Cumpărătorul este responsabil pentru orice impozit sau taxă guvernamentală impusăvânzarea sau transferul oricărui produs. Orice astfel de impozit sau taxa guvernamentală va fiadăugată la suma totală pe factură. Toate preturile sunt facilitățile si produsele vânzătorului.Costurile aplicabile de transport vor fi adăugate la factura.

GARANȚIE ȘI PRECIZĂRI LEGALE

Vânzătorul garantează că produsul achiziționat nu prezintă defecte de material și demanoperă în momentul livrării. În cazul în care o analiză este înscrisă pe fața facturii, nu se intenționează a fi o analiză completă și nu trebuie considerată ca fiind o specificație saugaranție, dacă nu se specifică în mod expres, în scris, să fie de așa natură.

LIMITARE A RASPUNDERII

Cumpărătorul recunoaște și este de acord că răspunderea vânzătorului pentru orice pretențiicu privire la produsele care nu trebuie să depășească suma plătită de cumpărător pentruprodusele sub factură. Astfel de limitări cu privire la mai jos răspunderea vânzătorului seaplică chiar și în cazul în care răspunderea vânzătorului se datorează în totalitate sau în partea propriei sale neglijențe. Orice acțiune în numele Cumpărător sau de către succesorii saucesionarii săi pentru încălcarea acestui document trebuie să fie începută în termen de un (1) an de cauza acțiunii ca acumulate.

RETURNAREA PRODUSELOR

La livrarea produsului, Cumpărătorul va avea cinci (5) zile pentru a inspecta produsului și să notifice vânzător, în scris, cu privire la orice bunuri defecte sau alt motiv de respingere.Cumpărătorul acceptă că cinci (5) zile ca Perioada oferă cumpărătorului posibilitatea rezonabilă de a inspecta produsul. O astfel de notificare trebuie să identifice fiecare și toate motivele pentru orice respingere a produsului. Eșecul cumpărătorului de a respinge produs în decursul unei perioade de cinci (5) zile constituie o renunțare la dreptul de inspecție a cumpărătorului și o acceptare fără rezerve și irevocabilă a produsului de către cumpărător.

DESPAGUBIRE

Cumpărătorul va apăra, despagubi si Vanzatorul si companiile afiliate sau legate de și împotriva oricăror și toate revendicările, pierderile, răspunderea, daune și cheltuieli, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, taxele și costul de apărare care decurg din avocați, legate sauîn nici un fel de legătură cu sau presupuse a rezulta din sau în afara oricărui afirmată deficiențe sau defecte ale produsului cauzate de orice modificare sau de modificare a acestora de către cumpărător, cu sau fără consimțământul Vânzătorului sau manipularea necorespunzătoare sau depozitarea de către cumpărător, încălcarea oricărui termen sau condiție a declarat aici, eșecul cumpărătorului de a eticheta produsului sau etichetarea necorespunzătoare a produsului cumpărătorului, indiferent dacă etichetarea a fost făcută cu sau fără avizul vânzător, sau orice act sau omisiune cumpărător, inclusiv eventuale cereri de sau care rezultă din orice prejudiciu persoanei (inclusiv moartea ) sau deteriorarea bunurilor sau pentru pierderi economice, neglijență sau mai multe comparative, încălcarea contractului, încălcarea garanției sau altă încălcare a dreptului sau de către Indemnitee sau ca urmare a răspunderii stricte de produs sau de alt Indemnitee lui. Indemnizatia de mai sus nu se interpretează pentru a elimina sau reduce în vreun fel orice altă indemnizație sau drept, care are Indemnitee prin lege.

PLATILE

In numerar, net, in timp de treizeci (30) de zile de la data facturii. Sumele neplătite în termende treizeci (30) de zile sunt restante și se acumulează dobândă la o rată de unu și procentejumătate (1-1 / 2%) pe lună sau cea mai mare permisă de lege, oricare dintre acestea este mai mică. Cumpărătorul va rambursa Vanzatorul suporta toate costurile implicate în procesul de colectare a sumelor datorate din trecut sau orice alte sume datorate de cumpărător pentruorice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la, cheltuielile de judecată și onorariile avocaților.

REGLEMENTARI LEGALE SI ARBITRAJ

Acest document este interpretat și guvernat de legea statului Român, cu excepția conflictelor sale de normele legale. Părțile exclud în mod expres aplicarea altor conventii privind vânzareade mărfuri.